Sporenie v zlate - Investujte teraz do drahých kovov pre zabezpečenie finančnej budúcnosti
Sporenie v zlate

Investujte teraz do drahých kovov pre zabezpečenie finančnej budúcnosti.

Auvesta Top Goldbarrenhändler unter den Filialgoldhändlern getestet von Focus Money

Drahé kovy vo fyzickej forme patria do každého portfólia

Drahé kovy slúžia na zabezpečenie Vášho majetku. Investujte teraz do drahých kovov, aby ste si zabezpečili Vašu finančnú budúcnosť a istotu. Vďaka pravidelným nákupom zlata si dlhodobo vybudujete majetok a udržíte jeho hodnotu.
Rôznorodé použitie

Drahé kovy sú potrebné v medicíne, kozmonautike a elektrotechnike, v zábavnom priemysle a v odvetví ochrany životného prostredia.

Vysoký dopyt

Dopyt stúpa a rezervy drahých kovov sa míňajú a blížia sa ku koncu

Vaše reálne vlastníctvo

S drahými kovmi investujete do reálnych hodnôt a nie do prísľubovSmart nákup

Nakupujte drahé kovy až o 15% výhodnejšie


Už od prvého eura nakupovať za výhodnejšiu cenu za gram, rovnako ako pri veľkých odliatkoch

100g Gold von Heraeus bei Auvesta
100g Silbervon Heraeus bei Auvesta
100g Platinum von Heraeus bei Auvesta
100g Palladium von Heraeus bei Auvesta

Ktoré body hovoria pre spoločnosť Auvesta


Jednoducho

Nákup odliatkov drahých kovov vo fyzickej forme , podľa výberu zlato, striebro, platina, paládium

Nakupovať jednorazovo alebo pravidelne. Spravujte Vaše drahé kovy online.

Výhodne

Nakupujte drahé kovy už od prvého eura až o 15% výhodnejšie.

Kupujte časti veľkých odliatkov

100% vlastníctvo

Pri uskladnení Vám budú automaticky priradené odliatky s číslami. Nepretržite 24 hodín denne máte možnosť online kontrolovať Vaše drahé kovy v trezore.

Bezpečne

Váš nakúpený drahý kov bude uskladnený priamo v bezpečnostných trezoroch s najvyšším zabezpečením a je poistený v 100% výške proti lúpeži a krádeži.

Kontrola

Pravidelné kontroly nezávislým kontrolórom. Záznam o danom stave sa zverejňuje denne online.

Daňová výhoda

Pri uskladnení nepodlieha nákup striebra, platiny a paládia povinnosti platiť DPH.

Garancia pravosti

Odliatky pochádzajú od certifikovaných výrobcov LBMA, ktorý na ne vyrazia číslo.

Garancia kvality

Len nové odliatky drahých kovov disponujú Certifikátom pravosti od výrobcu

Garancia spätného odkupu

Garancia spätného odkupu pre všetky Vaše drahé kovy uskladnené v trezore. Vymeňte kedykoľvek Vaše drahé kovy späť na peniaze.

Auvesta depozit drahých kovov
Kritériá sporenia vo forme drahých kovov

Online depozit

 • Bezplatné odoslanie a príjem zlata - prevod
 • Rozdelenie na iné drahé kovy
 • Online správa Vášho depozitu drahých kovov

Výhodná kúpna cena

 • až o 15% výhodnejšie od 1. eura
 • Kupujte časti veľkých odliatkov
 • Len novo vyrobené odliatky pochádzajúce od certifikovaných producentov LBMA

Najlepšia kúpna cena pri spätnom odpredaji

 • Priame uskladnenie v trezoroch s najvyšším zabezpečením a poistenie v 100% výške
 • Vy si vyberáte Váš trezor
 • Pri uskladnení striebra, platiny a paládia nepodlieháte povinnosti platiť DPH z nakúpených kovov.

Wiederverkaufspreis

 • Najlepšia odkupná cena za Vaše uskladnené drahé kovy
 • Garancia odkupu pre všetky uskladnené drahé kovy
 • Kedykoľvek a kdekoľvek online

Dodanie

 • Kedykoľvek a kdekoľvek
 • Od 1 gramu alebo celkový stav
 • Poistená zásielka a online sledovanie zásielky

Responsiv

Dosiahnuteľné vždy a všade na všetkých zariadeniach

Zabezpečenie Vašej budúcnosti
lán sporenia v zlate na horšie časy

Deti

Pre vzdelávanie v neskoršom veku alebo pre štart do života

Manžel/manželka

Vybudovat si majetok pre finančné plánovánie budúcnosti

V starobe

Finančná nezávislosť a udržanie kúpnej sily

25% ZLATO

25% STRIEBRO

25% PLATINA

25% PALÁDIUM

Rozdelenie Vášho majetku s pomocou drahých kovov

Individuálne podľa Vašich želaní
Objavte ďalšie možnosti
Zlato

Zásoby zlata sa míňajú a dopyt stúpa. Zlato v nepokojnom období získava na hodnote.

Striebro

Jediný drahý kov s antibakteriálnymi účinkami. Kupujte striebro, ktoré je pri uskladnení oslobodené od povinnosti platit DPH.

Platina

Platina predstavuje jeden z najhodnotnejších drahých kovov na svete. Kupujte platinu, ktorá je pri uskladnení oslobodená od povinnosti platit DPH.

Paládium

Paládium ukladá a čistí vodík tak dobre, ako žiaden iný materiál. Kupujte paládium, ktoré je pri uskladnení oslobodené od povinnosti platit DPH.

Výhody
Producent
Uskladnenie
Producenti

Drahé kovy, ktoré získate pochádzajú výlučne od certifikovaných producentov


Uskladnenie

Uskladnenie je zabezpečené zo strany renomovaných spoločností, ktoré poskytujú bezpečnostné služby

Brinks

Brink’s predstavuje špecialistu pre oblasť bezpečnostných služieb a transportu cenín vo viac ako 50 krajinách.
Brink’s Global Services je našim medzinárodným partnerom pre účely uskladnenia a transportu Vašich drahých kovov.


www.brinks.com
Brink’s Global Services je našim medzinárodným partnerom pre účely uskladnenia a transportu Vašich drahých kovov.
Loomis

Loomis je švajčiarsky koncern s medzinárodnou pôsobnosťou zameraný na špedičné a logistické služby a podľa ich vlastných údajov predstavuje celosvetovo najväčšiu spoločnosť, zabezpečujúcu uskladnenie zlata.
Loomis patrí medzi našich partnerov vo Švajčiarsku pre účely uskladnenia Vašich drahých kovov.


www.viamat.com
Loomis patrí medzi našich partnerov vo Švajčiarsku pre účely uskladnenia Vašich drahých kovov.
Prosegur

Prosegur je prevádzkovateľ trezorov s najvyšším zabezpečením, ktorý zastáva vedúcu úlohu v oblasti logistiky cenín pre banky.
Prosegur patrí medzi našich partnerov v Nemecku pre účely uskladnenia Vašich drahých kovov.


www.prosegur.de
Prosegur patrí medzi našich partnerov v Nemecku pre účely uskladnenia Vašich drahých kovov.
Od peňazí k zlatu
Objednať
ZISTIŤ VIAC
Zaplatiť
ZISTIŤ VIAC
Kúpiť
ZISTIŤ VIAC
Uskladnenie
ZISTIŤ VIAC
Online depozit

Nová dimenzia poskytovania servisu a transparentnosti pre drahé kovy


Aktuálny 24-hodinový kurz zlata
Spoločnosť Auvesta bola ocenená ako Top obchodník s drahými kovmi.
Spoločne s Nemeckým inštitútom pre finančné služby (DFSI) podrobil renomovaný hospodársky magazín Focus Money náročnému testu ponuku viac ako 40 obchodníkov s drahými kovmi.

Spoločnosť Auvesta po druhý raz získala vyznamenanie od Focus Money, vďaka ktorému mohla v kategórii „najlepšie uskladnenie“ počas dvoch za sebou nasledujúcich rokov zažiariť ako víťaz testu. Bezpečné uskladnenie zlatých odliatkov predstavuje – v tomto bode vládne rovnaký názor – to najdôležitejšie kritérium, pokiaľ sa jedná o investíciu do fyzického zlata. Od roku 2016 je v Auvesta mimochodom možné získať aj zlaté mince.

© Copyright - 2017   |   Auvesta Edelmetalle AG | Odtlačok | Ochrana osobných údajov | Zakázať službu Google Analytics